bilgi@ekremkilavuz.com +90 530 324 91 41

Asgari Ücret-Yemek Yardımı (2018)

Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler (01.01.2018 – 31.12.2018):

Not: Asgari geçim indirimi Bekar ve çocuksuz kişiler için düzenlenmiştir.

 

SGK Borcu Bulunan İşletmeler için;

 

Asgari Ücret Maliyet Hesaplaması

 
   

Brüt Ücret

2.029,50

Net Ücret ( 1.450,91 + 152,21 AGİ )

1.603,12

   

SSK’ya Ödenmesi Gereken

761,06

   

SSK İşçi Payı

284,13

SSK İşveren Payı

416,05

SSK İşsizlik Sigortası İşçi Payı

20,30

SSK İşsizlik Sigortası İşveren Payı

40,59

5510 S.K. Kaynaklanan indirim

– 0,00 TL

6111 S.K. Kaynaklanan indirim

– 0,00 TL

   

Vergi Dairesine Ödenmesi Gereken

121,95

   

Gelir Vergisi (Agi sonrası kalan)

106,55

Damga Vergisi

15,40

   

Toplam SSK + Vergi

883,02

   

Toplam İşçi Maliyeti

2.486,14

   

Asgari Ücret             (01.01.2017-31.12.2017) 

1.777,50

Asgari Ücret             (01.01.2016-31.12.2016)  

1.647,00

Asgari Ücret             (01.07.2015-31.12.2015) 

1.273,50

Asgari Ücret             (01.01.2015-30.06.2015)  

1.201,50

 

 

Asgari Ücret              (01.07.2014-31.12.2014)  

1.134,00

Asgari Ücret             (01.01.2014-30.06.2014)  

1.071,00

   

16 Yaşından Büyükler için (01.07.2013-31.12.2013)

1.021,50

16 Yaşından Büyükler için (01.01.2013-30.06.2013)

978,60

 

 

16 Yaşından Büyükler için (01.07.2012-31.12.2012)  

940,50

16 Yaşından Büyükler için (01.01.2012-30.06.2012)  

886,50

   

16 Yaşından Büyükler için (01.07.2011-31.12.2011)

837,00

16 Yaşından Büyükler için (01.01.2011-30.06.2011)

796,50

   

16 Yaşından Büyükler için (01.07.2010-31.12.2010)

760,50

16 Yaşından Büyükler için (01.01.2010-30.06.2010)  

729,00

 

 

Ücret bordrosu:

Madde 238- İşverenler her ay ödedikleri ücretler için ( Ücret bordrosu ) tutmaya mecburdurlar. Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf olan ücretlerle diğer ücret* üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz.

Ücret bordrolarında en az aşağıdaki malumat yazılır.

1- Hizmet erbabının soyadı, adı; ücretin alındığına dair imzası veya mührü (Ücretin ödenmesinde ayrıca makbuz alan iş verenlerin tutacakları ücret bordrosuna imza veya mühür konulması mecburi değildir);

2- Varsa vergi karnesinin tarih ve numarası;

3- Birim ücreti ( Aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti);

4- Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre;

5- Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı:

Bordronun hangi aya ait olduğu baş tarafında gösterilir. Bir aya ait bordro ertesi ayın yirminci gününe kadar hazırlayıp tarihlenerek, müessese sahibi veya müdürü ile bordroyu tanzim eden memur tarafından imzalanır.

İş verenler ücret bordrolarını, yukarıdaki esaslara uymak şartıyla diledikleri şekilde tanzim edebilirler.

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2018 takvim yılında uygulanmak üzere 16,00 TL olarak tespit edilmiştir.

 

VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ

Yıllar

İstisna Tutarları

2018

16,00 TL

2017

14,00 TL

2016

13,70 TL

2015

13,00 TL

2014

12,00 TL

2013

12,00 TL

2012

11,70 TL

2011

10,70 TL

2010

10,00 TL