bilgi@ekremkilavuz.com +90 530 324 91 41
Şirket müdürü adına yaptırılan hayat sigortası poliçe bedellerinin gider yazılması hk.

Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili harcamalar Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında safi kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabileceğinden, ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi ile doğrudan illiyet bağı bulunmadığı gibi ücret olarak değerlendirilmesi de mümkün olmayan söz konusu prim iadeli hayat sigortası poliçe bedellerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt altına alınması Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğin amacı; Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda alınacak ücretleri, Pay sahipleri çizelgesinin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. den sağlanmasının usul ve esaslarını belirlemektir. Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı SPK nun 13 üncü maddesi uyarınca payları kayden izlenen şirketler dışında kalan anonim şirketleri kapsar.

14 Adımda Şirketinizin Değerini Katlayın!

Çoğu şirket sahibi işletmesini satmak istediğinde, beklentilerini karşılayacak bir tutarı yatırımcıdan alacağını tahmin eder. Sonuçta Yıllardır verilen emek, çekilen sıkıntılar çok değerlidir. Ancak satış zamanı geldiğinde, birçok hissedar işletmelerinin umduğundan daha düşük değerde olduğunu deneyimler.

Yükselen Trend Müşteri Deneyimi

Artan rekabet koşulları, daralan piyasalar rekabetin iş hayatının hemen her noktasına acımasızca nüfus etmesi, firmalar  açısından, rekabet üstünlüğü stratejilerini geliştirmek  eskisinden çok daha fazla önem kazanmaktadır. Hatta öyle ki firmalar açısından daralan alanda fark yaratmak varlık sorunu haline gelmektedir.

Kıta

Ülke

Sektör

Şirket Verisi

Kıdem & İhbar Hesaplama

En az bir yıl çalışmış olmak ve kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde işten çıkmış veya çıkarılmış olma durumunda hak edilir.

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı, belirli koşulların sağlanması halinde işveren tarafından çalışana verilen tazminat çeşididir.

İhbar Tazminatı Hesaplama

En az bir yıl çalışmış olmak ve kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde işten çıkmış veya çıkarılmış olma durumunda hak edilir.

Net & Brüt Ücret Hesaplama

Brüt maaş, çalışanın aylık ücretinden kanuni kesintiler yapılmadan önceki maaşıdır.

Gelir Vergisi Hesaplama

Toplam gelirin vergilendirilmesini sağlayan bir vergi çeşididir.

Sigorta Poliçe Hesaplama

Sigorta poliçesi, bir sigorta sözleşmesinin koşullarını içeren belgedir.

KITA
ÜLKE
SEKTÖR
ŞİRKET VERİSİ
VALURA Metodolisiyle Şirket Değerleme ve İşletme Analizi