bilgi@ekremkilavuz.com +90 530 324 91 41

İHRACAT e-FATURASI DÜZENLENİP GÖNDERİLMESİ HUSUSUNDA YAŞANAN AKSAKLIKLAR İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER HAKKINDA DUYURU

 

GİB veya GTB sistemlerinde bir sorun yaşandığında (1210 ya da 1220 kodu alındığında) ihracat işlemlerinin aksamaması için e-faturaların kağıt çıktılarına istinaden gümrük çıkış işlemleri tesis edilebilir.

Bunun için söz konusu e-fatura kağıt çıktısının bir örneği alınıp, ihracatta e-fatura uygulaması öncesinde kullanılan matbu ( kağıt/e-arşiv) faturada yapıldığı gibi belge üzerine ihracatçı tarafından kaşe ve imza tatbik edilerek ve GÇB’ ye “0100” belge kodu ile eklenerek ihracat işlemlerine devam edilebilir.

Sistemde yaşanan aksaklık giderildikten sonra GTB tarafından gerekli sistem yanıtı dönülecek olup, söz konusu e-Faturanın GTB portali üzerinden manuel olarak kapatılması gerekecektir. Manuel kapatma işlemi ile ilgili olarak gerekli altyapı hazırlandığında ayrıca duyurulacaktır.

Duyurulur.